Nordisk Afasiråd

Hjernesagen samarbejder med sine nordiske søsterforeninger i Nordisk Afasiråd.
Senest opdateret: 28. april kl. 10:11

Nordisk Afasiråd består af:

Danmark: Hjernesagen – www.hjernesagen.dk
Sverige: Afasiförbundet – www.afasi.se
Norge: Afasiforbundet – www.afasi.no
Finland: Aivoliitto – www.aivoliitto.fi
Island: Heilaheill – www.heilaheill.is

Nordisk Afasiråd

Formålet med Nordisk Afasiråd er at arbejde på at forbedre afasiramtes forhold. Det gælder både i forhold til den afasiramtes behov og de pårørendes behov. Rådet arbejder tillige på at skabe forståelse i befolkningen og blandt beslutningstagere og embedsværket for afasiramtes særlige situation.

Nordisk Afasiråd blev stiftet i 1994 og havde dermed 20 års jubilæum i 2014. Læs Nordisk Afasiråds jubilæumsskrift.

Afasirådets arbejde

Afasirådet mødes to gange om året, hvor man drøfter fælles initiativer og udveksler idéer og erfaringer. Herudover er der tradition for at gennemføre et studiebesøg med relevans for afasiområdet.

Rådet har fx udgivet en informationspjece om afasi på en lang række forskellige sprog. Download afasipjecer.

Du kan også læse om afasi her.

Afasidag den 10. oktober

Nordisk Afasiråd har gjort den 10. oktober til en mærkedag, hvor man rundt om i medlemslandene sætter fokus på afasiområdet.

Solsikken som symbol

Nordisk Afasiråd har solsikken som symbol, hvorfor Hjernesagen i visse sammenhænge også benytter solsikken.

Økonomi

Nordisk Afasiråd modtager støtte fra Nordens Välfärdscenter, hvilket muliggør at rådet kan mødes to gange årligt. Herudover bidrager de enkelte medlemsorganisationer økonomisk til de forskellige aktiviteter.