Handicaporganisationernes Hus

Hjernesagen bor i Handicaporganisationernes Hus sammen med 22 andre handicap- og almennyttige organisationer. Huset har vundet priser og er kendt som "verdens mest tilgængelige kontorhus".
Senest opdateret: 28. april kl. 03:29

Foto: Danske Handicaporganisationer

Hjernesagens sekretariat er lokaliseret i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup.

Står stærkere sammen

”Handicaporganisationerne vil, både hver for sig og samlet, opnå en langt stærkere stemme i offentligheden og hos medlemmerne. Handicapsagen opnår langt større offentlig synlighed og gennemslagskraft med en ny fælles platform og mere effektiv ressourceudnyttelse - bl.a. til gavn for det lokale sociale arbejde”, siger Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, og fortsætter:

”Alene muligheden for at henvise til Handicaporganisationernes Hus vil blive en løftestang for hver enkelt person med handicap, der lokalt argumenterer for bedre tilgængelighed i hverdagen.”

Danske Handicaporganisationer, DH, ejer huset, og organisationerne lejer sig ind.

Verdens mest tilgængelige kontorhus

Handicaporganisationernes Hus er et unikt byggeri, hvor innovative løsninger og velkendte tiltag går op i en højere enhed, og hvor det er tanken, at alle kan fungere optimalt, uafhængigt af handicap. 

Huset er en realisering af en historisk beslutning, som har ført visionen om en fuldstændig tilgængelig kontorarbejdsplads ud i livet.

En del af visionen bag huset er, at det skal inspirere til et markant løft i tilgængeligt byggeri, så alle med handicap får langt lettere adgang til at færdes uhindret og deltage aktivt i arbejds- og samfundslivet.

Læs mere om Handicaporganisationernes Hus.