Evaluering af kommunalreformen

Hjernesagens høringssvar i forbindelse med evaluering af kommunalreformen
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22

Et uddrag: "Vi mangler en klar definition af, hvad et kommunalt tilbud til hjerneskaderamte er. Rehabiliteringsindsatsen skal styrkes. Kommunerne skal forpligtes til at deltage aktivt i processen, når ramte udskrives fra sygehus til kommune, og så skal hjerneskaderamte ikke blot have genoptræningsplaner, men rehabiliteringsplaner. Hjernesagen har afgivet sit høringssvar i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen, og vi er kritiske over for reformen på en lang række punkter.Hjernesagens medlemmer er en af de grupper af borgere, som har mærket de negative konsekvenser af kommunalreformen."

Hjernesagens høringssvar i forbindelse med evaluering af kommunalreformen.