Hjernesagens høringssvar om faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade

Hjernesagen finder det dybt bekymrende, at der er lagt op til, at kommunerne skal vurdere behovet for genoptræning og rehabilitering hos mange hjerneskadede. Og endnu engang understreger Hjernesagen det store behov for en certificering af hjerneskadetilbud.
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22