Høringssvar

Her finder du Hjernesagens høringssvar.

Hjernesagens høringssvar om faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade

Hjernesagen finder det dybt bekymrende, at der er lagt op til, at kommunerne skal vurdere behovet for genoptræning og rehabilitering hos mange hjerneskadede. Og endnu engang understreger Hjernesagen det store behov for en certi...

Hjernesagens høringssvar om genoptræning

Hjernesagens høringssvar om revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner.

Hjernesagens høringssvar om national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Hjernesagens høringssvar om national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi.

Evaluering af kommunalreformen

Hjernesagens høringssvar i forbindelse med evaluering af kommunalreformen