Hjernesagen: Behold hjerneskadekoordinatorerne

Syv ud af ti kommunerne har i dag en hjerneskadekoordinator, finansieret af midler, folketinget bevilgede til og med i år. Hvad nu? Hjernesagen opfordrer i et brev kommunerne til at sætte funktionen fast på budgettet, både i borgeres og samfunds interesse.
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22

Mennesker med hjerneskade løber ofte panden mod den kommunale mur, for hvem gør hvad, og hvor søger man om støtte, og hvordan får man hjælpemidler, og hvad med genoptræningen? De samme spørgsmål sidder den hjerneskadedes sagsbehandler ofte med, for de behov, han eller hun skal hjælpe den hjerneskadede med at få dækket, er ofte komplekse.

De færreste sagsbehandlere har den nødvendige specialviden om kommunens tilbud om støtte og hjælp til hjerneskadede. Og for både den hjerneskadede og sagsbehandleren har det været en stor hjælp, at man de sidste tre år i syv ud af ti kommuner har kunnet trække på en hjerneskadekoordinator.

Koordinatoren har samlet alle trådene og siddet med den viden, både borger og sagsbehandler havde brug for, og har i mange tilfælde været afgørende for, at både borger og sagsbehandler følte sig godt guidet i en svær situation.

Hjerneskadekoordinatoren er nødvendig og god

Hjerneskadekoordinatorerne i kommunerne er ansat for midler, folketinget bevilgede i årene 2011-14. Nu er pengene snart brugt, og kommunerne skal i gang med budgetforhandlinger. Hjernesagen mener, at kommunerne bør gøre hjerneskadekoordinatorfunktionen til en fast og ufravigelig budgetpost fremover.

Derfor har Hjernesagen skrevet til landets 98 borgmestre og kommunalbestyrelser i håb om at få dem til at prioritere hjerneskadekoordinatorerne. De er en god forretning, både for borgeren og for samfundet.

Borgeren, fordi man sparer mange opkald og bekymringer ved at sørge for de rigtige løsninger til borgeren så hurtigt som muligt, og samfundet, fordi der er sparet meget arbejdstid for den almindelige sagsbehandler i, at hun eller han har en hjerneskadekoordinator at trække på, når borgerens sag er kompleks, som hjerneskadesager ofte er.

Du kan læse Hjernesagens brev her.