Hjernesagen i Kolding

Senest opdateret: 11. september kl. 01:31

FASTE AKTIVITETER

Pårørendegruppe
Vores pårørendegruppe mødes første tirsdag i lige måneder. Kontakt Grethe Riis, tlf. 75 53 29 22 for at høre, hvor mødet holdes.

Bisidder i Kolding/Vejle
Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21
E-mail: ove-christoffersen@stofanet.dk