Aktiviteter

Samtlige aktiviteter finder sted i Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V, medmindre andet er anført. Tilmelding til lokalforeningens arrangementer skal ske til Joan, tlf. 29 29 95 85. Medmindre andet er anført.

Fællesspisning

Kom og vær med.

Banko, gløgg og æbleskiver

Medbring en pakke til en værdi af kr. 30.

Teatertur

Vi skal se ”Nøddebo Præstegaard”.