Aktiviteter

Samtlige aktiviteter finder sted i Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V, medmindre andet er anført. Tilmelding til lokalforeningens arrangementer skal ske til Joan, tlf. 29 29 95 85, eller Arne, tlf. 61 75 26 88, medmindre andet er anført.

Teatertur

Vi skal se ”Nøddebo Præstegaard”.

Aflysning af debatmøde 9. januar

Mødet er aflyst.

Fastelavnsfest med spisning

Der er præmier til de bedst udklædte.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Spisning og foredrag

Foredrag v/Jimmi Bisgård ”fynske originaler”.