Aktiviteter

Hvor intet andet er skrevet, er tilmelding senest fem dage før arrangementerne til Inger-Marie Pedersen, tlf. 75 11 58 47 – 22 55 30 06, eller til Inger Stausholm Christensen, tlf. 23 25 54 86.

Caféeftermiddag

Dieckmann fortæller om krigen.

Pakkefest

Der serveres gløgg og æbleskiver.

Mortensaften

Kom og spis med.

Julefrokost

Årets julefrokost.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen byder på kaffe og brød.