Sommerferie med fart på ….. Tåsinge og Langeland rundt

Fantastisk ferie på Tåsinge og Langeland.

P6010977

Hjernesagen i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø har været på en fantastisk spændende og indholdsrig sommerferie i et sommerhus på Troense strand. Sommerhuset ligger ugenert i en skov lige ned til Thurøsund.  Selvom huset ikke er beskrevet som handicapegnet, så er det meget handicapvenligt. Der er plads til 10 overnattende gæster i 5 soveværelser, og 3 af værelserne kan snildt bruges af kørestolsbrugere.
Hovedindgangen har tre trappetrin og er med gelænder. Her kan man sagtens komme ind, hvis man er bruger af rollator eller stok. Indgangen fra terrassen er uden trin og kan entreres med en kørestol på op til 90 cm. i bredden, og adgangsvejen til terrassen er på de smalleste steder 120 cm.

Vi havde arrangeret sommerferien således at man kunne deltage med overnatning i 1 – 7 overnatninger efter eget ønske, eller man kunne deltage i et eller flere dagsarrangementer og overnatte hjemme. Vi var så heldige at modtage en del økonomiske midler fra Fionia Fonden med 10.000 kr. samt §18 midler fra Middelfart, Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner. Derfor kunne vi tilbyde ferien til en meget attraktiv pris for vores medlemmer.
Alle dage havde vi arrangeret udflugter til forskellige museer og oplevelsescentre.

Søndag d. 29. maj besøgte vi Koldkrigsmuseet ”Langelandsfortet” hvor Guide Knud Erik Pallisgaard gav en helt utrolig spændende rundvisning om tiden under ”Den kolde krig” i Østersøregionen. Der er handicapvenligt over det meste af fortet samt med handicaptoiletter, men man skulle have en vis gangdistance, for at komme ned i bunkers under jorden. Vi havde en enkelt i kørestol, som måtte vente, mens vi andre var nede i dybet. Guiden var god til at fortælle det meste, mens vi var oppe i solen. Vi spiste vores medbragte frokost på en dertil egnet overdækket plads med borde og bænke.
Inden vi kørte til Langelandsfortet, var vi lige forbi hatbakken "Ørnehøj", og kikke efter de vilde heste på Langeland, men netop den dag havde alle heste besluttet at være andetsteds.  Det er noget helt specielt at se en flok vilde heste på op mod 80 dyr, der består af både hingste og hopper i alle aldre. Der kan ses føl og parringer i hele sommerhalvåret, men april og maj er højsæson. Området, hvor hestene går, er indhegnet, men der er fri adgang, så længe man overholder adgangsreglerne, der er beskrevet ved indgangene. Flokken kan næsten altid ses fra hatbakken "Ørnehøj", der ligger i kort gåafstand fra p-pladsen ved Gulstav Mose på Gulstavvej. Mindre flokke af hestene kan ses ved Klise Nor ved Bagenkop og Flådet ved Tranekær
. Hele området er fantastisk smukt og handicapvenligt med handicapegnede toiletter.

Mandag d. 30. maj var enslap-a-dag hvor de fleste kørte en tur til Rudkøbing og gik ture i den smukke gamle by, hvor mange af de gamle huse og gader er bevaret for eftertiden. Der var gode muligheder for at besøge Langelands Museum, hvor der var temaudstilling om: ”En ø i mørket” om besættelsen og befrielsen på Langeland 1940-1946. Museet ligge på Jens Winthers Vej 12, Rudkøbing 

Tirsdag d. 31. maj sejlede v i med M/S Helge fra Troense havn til Valdemar Slot på sydspidsen af Tåsinge. Personalet ombord på M/S Helge var overordenlige hjælpsomme med rollatorer, kørestole og gav en hjælpende hånd til alle ved ombordstigning og da vi skulle fra borde. Vi fravalgte et besøg inde på selve Valdemar Slot, da der er mange indendørs trapper, men den store slotspark er bestemt et besøg værd. Her er handicapegnet for både rollatorer og kørestole og handicaptoiletter. Vi spiste vores medbragte mad med sild, pølse, leverpostej og snaps i et område af parken med borde og bænke – og tæt på ishuset.

Onsdag d. 1. juni kl. 11 åbnede Tåsinge Museum for årets sæson, og vi var på pletten, for at deltage i åbningsfestlighederne. Vi havde forhåndsbestilt guide Jette Munk med rundvisning og spændende fortællinger omHovedbygningen der er Frederik Juels Skoles baghus, som lå i Eskær på Tåsinge. Hele Frederik Juels Skole blev overflødig ved Bregninge Sogneskoles (nuværende Tåsingeskolerne afdeling Sundhøj) opførelse, og bygningerne blev dømt til nedrivning i forbindelse med en vejomlægning til Troense. Stifteren af museet, Povl Fredholm, fik i 1957 mulighed for at flytte baghuset til sin grund i Bregninge Bakker, hvor huset i dag fungerer som museets hovedbygning, medens skolens hovedbygning med skolestue blev flyttet til Den Fynske Landsby i Odense. Huset i bindingsværk og stråtag blev første gang nævnt i 1826. Med sine hvide tavl, sorttjæret bindingsværk og stråtag med en enkelt "rad teglsten i skægget" er bygningen typisk for denne del af landet. Her i hovedbygningen formår Tåsinge Museum, som noget enestående, med originale effekter at fortælle dramaet omkring Elvira Madigan og Grev Sixten Sparres håbløse kærlighed, som udspilledes i Svendborg, Troense og Nørreskoven på Tåsinge i året 1889. Elviraudstillingen gennemgik i 2004 en renovering, og i den anledning blev der udsendt pressemeddelelse med overskriften "Nyt om gammelt kærlighedsdrama", idet museets konsulent Hanne Jensen i forbindelse med researcharbejdet på Landsarkivet i Odense fandt en ukendt og glemt fogedprotokol fra Taasinge Birkedommers arkiv. Denne protokol afdækker facts, som aldrig har været kendt af offentligheden, og har åbnet mulighed for museet for at fortælle den virkelige historie om Elvira og Sixtens ulykkelige kærlighed. I "Forhuset" findes også Marinestuen med Niels Juel Foreningens montre blandet med typiske maritime genstande fra handelsskibe. Mønt-, seddel- og seglsamling, Valdemar Jensens oldsagssamling, samt personlige effekter til mænd og kvinder.
En del af museet er kørestolsegnet, og hele museet er egnet for rollator. Her er også handicaptoiletter.

Torsdag d. 2. juni besøgte vi Medicinhaverne i Botofte ved Tranekær. Vi havde på forhånd aftalt en guidet rundvisning med Annie Steen Andersen. Det var en stor oplevelse at se og høre om de mange lægeplanter. Hele medicinhaven er kørestolsegnet og handicapvenlig og der er endvidere handicaptoilet.
Medicinhaverne består af 6 haver hvor man først kommer til haven for åndedræt og kredsløb. Plantesamlingen i denne have omfatter en stor del af de planter, der bliver anvendt til behandling af astma, virus og bakterier. Anlægget, der rummer i alt 184 forskellige vækster, er fuldt udbygget.
Haven for urin og kønsveje blev indviet af Sexolog Joan Ørting, som næsten er nabo til Medicinhaverne, i begyndelsen af juni 2013. Haven er fuldt udbygget og rummer 127 forskellige vækster.
I sommeren 2013 kom Have 3, Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring, til. Den er omgivet af en lav bøgehæk bestående af flere end 300 planter. Langeland har fra gammel tid haft tradition for frugtavl. Det milde klima og den frugtbare jord skaber gode betingelser for æbledyrkning. Peder Lollesgaard og Aage Hansen, der er medlemmer af havegruppen, er forhenværende frugtavlere, og de har fra forskellig side skaffet podekviste fra 10 gamle langelandske æblesorter, og der er blevet podet 10 træer. Det er blandt andet Langelandsk hvid pigeon og Mathildeæblet
Takket være midler fra flere fonde blev det i 2014 muligt at få udført jordarbejde i form af stier og bede til Haven for nervesystem og bevægeapparat. Ligeledes blev der anlagt en sti, som forbinder alle haverne, så der nu er en rundgang. I august 2015 blev der etableret første del af et spændende vandprojekt i haven. Dammen i denne have bliver tilplantet med vandplanter med medicinsk betydning. Den kommer også til at rumme en lille skyggefuld, åben pavillon og en humlekule med humlesorter indsamlet på Langeland. Havegruppen har plantet den relativt lave bambussort Simba omkring haven.
Haven for infektioner og immunsystemet skal bringe gæsterne mindelser om en klosterhave i Middelalderen med Hildegard af Bingens planter. I Hildegard-afdelingen bliver stierne, der omkranser de 20 bede belagt med røde haveklinker. Resten af bedene i haven bliver omkranset af metalkanter, som de også er i de andre haver. I midten af Hildegard-haven bliver der anbragt en høj vandkrukke, som vandet skal sile stille ned ad. I de middelalderlige klosterhaver var der ofte centralt anbragt en fontæne.
Haven for sanseapparatet har undertemaet kosmetiske planter. Der er lavet tegning af haven, og plantelisten er under udarbejdelse.

Fra Medicinhaverne kørte vi til Tranekær Slotspark for at se de mange skulpturer, som er kunstneriske installationer i form af tilsavede træer. Vi var nogle som gik rundt om Tranekær Slotssø, mens andre besøgte det nærved liggende ishus.

Fredag d. 3. juni besøgte vi Naturfondens ejendom Skovsgaard med tyendemuseum, skovbrugsmuseum og vognmuseum. Vi havde på forhånd aftalt med naturvejleder Marianne Krag Petersen, at vi gerne ville have en guidet rundvisning. Selve slottet er ikke kørestolsegnet, men man kunne snildt komme rundt med rollator og et par hjælpende hænder. Skovbrug- og vognmuseerne er handicapegnede også for kørestole. Vores guide fortalte levende om godsets historie. Et fantastisk spændende sted og et besøg værd.

Vi har mødt så megen velvilje og hjælp hele vejen rundt på Langeland og Tåsinge. Vores guider har fortalt med liv og sjæl, og de havde alle god tid til at forklare og vejlede og hjælpe og svare på spørgsmål. Hele området er utrolig handicapvenligt og kørestolsegnet, og der er mange pjecer og skiltning rettet mod personer med bevægelseshandicap.
Vi har haft en fantastisk dejlig ferie i skønne omgivelser. Det var med et vist vemod, da vi sluttede ferien lørdag d. 4. juni med at køre hjem. Langeland og Tåsinge kan absolut anbefales som feriested for alle med et bevægelseshandicap.

Vi har fået en Facebook-side

Den hedder: Hjernesagen i Vestfyn og Sydfyn med omliggende øer.