Aktiviteter

Medlemstilbud andet halvår 2017

Hjernesagens lokale arrangementer, for andet halvår 2017, samlet i et hæfte, du kan printe ud.

Møde for erhvervsaktive

Vi er nogle yngre ramte, i den erhvervsaktive alder, som i en periode har mødtes til fælles erfarings udveksling, dette har vi haft stor glæde af, men kunne godt tænke os at udvide gruppen, så har du lyst til at deltage, skal d...

Orientering

Vi skal høre om fremtidsfuldmagter v/Maja Klamer Løhr fra Hjernesagen. Det er nu muligt at oprette en elektronisk fremtidsfuldmagt, som kan træde i kraft, hvis sygdom, svækkelse af mental funktion eller helbred gør, at man ikke...

Medlemsmøde

Sang og socialt samvær.

Netværkscafé for pårørende til hjerneskadede

Første møde i 2018. Kom og vær med til at sætte dagsordenen for møder og aktiviteter resten af året.

Medlemsmøde

Sang og socialt samvær.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Åbent hus

Vi glæder os til at informere om vores medlemsmøder, udflugter, ferierejser og alle de andre tilbud, vi har til både ramte og pårørende, ligesom vi gerne hører jeres bud på aktiviteter.

Medlemsmøde

Sang og socialt samvær.

Påskefrokost

Yderligere informationer følger pr. mail og her på siden.