Aktiviteter

Sted, hvis ikke andet er anført: Selskabslokalet, Højelsevej 1, 4623 Lille Skensved, lige ved Skensved Hallen. Bus nr. 242 kører lige til døren fra Ølby Station. Fast minuttal 35. Husk altid tilmelding senest 8 dage før. Bemærk: Sommerferie fra 27. maj.

Kontaktpersoner
Conni Andersen, tlf. 50 93 34 80
Gitte Krogh, tlf. 31 98 39 58

Fællesspisning

Pris: Kr. 50.

Sort sol

Tredagestur til Sønderjylland med overnatning i Tyskland.

Intet møde

Der er intet møde denne dag.

Banko

Kom og spil banko med os. Husk en pakke til ca. 20 kr.

Foredrag

Annie fortæller om Odsherred.

Folkedans

Kom og deltag i hyggelig folkedans ved Peter.

Juleklip

Medbring selv materialer. Der serveres gløgg og æbleskiver.

4-dagstur til Polen

Vi skal til Kolobrzeg. Rekvirér et program.

Julefrokost

Vi holder julefrokost.

Juletur til Rostock

Rekvirér et program.