Bestyrelsen

Bestyrelsen for den lokale Hjernesagsforening i Mariagerfjord og Rebild består af:
Senest opdateret: 10. maj kl. 02:11

Formand: Ejgil Larsen

Hedemarken 16
Assens
9550 Mariager
20 41 33 31
ejgil.larsen@mail.dk 

Næstformand: Arne Jensen

Lindenborgvej 42
9260 Gistrup

40 71 73 55
ajensen@pc.dk 
 

Kasserer: Inger Moos

Teglværkssvinget 13
9500 Hobro

98 55 81 07
imoos@10mb.dk

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Bøgh-Kristensen

Solhøj 50

9610 Nørager

20 33 66 16
thisen1952@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Lene Nielsen

Hobrovej 82
9500 Hobro
21 93 66 64
dk-lene@get2net.dk 

Suppleant: Linda Ravn

Birkealle 11

9574 Bælum

98 33 73 80 - 30 26 73 80
lindanellemanravn@gmail.com

Suppleant: Britta Larsen
Hedemarken 16
9550 Mariager
21 46 04 29
britta.larsen@mail.dk