Aktiviteter

Tilmelding og spørgsmål til de forskellige arrangementer: Kontakt Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller Eva Søborg, tlf. 20 92 56 43, medmindre andet er anført. Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder nedennævnte aktiviteter sted på Beskyttet Værksted, Frederik den VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

Besøg

Vi får besøg af musikterapeut Erik Sommer, og vi skal synge sange fra Højskolesangbogen.

Regionsfest

Fest og farver. Salg af amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til den levende musik.

Fællesspisning

Vi satser på stegte ål.

Fællesspisning

Derefter får vi besøg af en vægter fra Løgstør.

Julefrokost

En aften med julemad, uddeling af medbragte gaver og hygge.

Fællesspisning

Vi skal have gule ærter. Efterfølgende bankospil med sponsorerede præmier.