Aktiviteter

Sted medmindre andet er anført: Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring.

Tilmelding en uge før til formand Richard Petersen, tlf. 23 82 40 89, eller se opslagstavlen i caféen på Specialskolen.

Virksomhedsbesøg

Vi skal besøge Skovbo-Ren.

Generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Bankospil

Kom og spil med.