Aktiviteter

Generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen bowler og spiser vi.