Aktiviteter

Medmindre andet er anført, er prisen kr. 40, og stedet Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing.

Møde i Medborgerhuset

Snakke dag, endelig program endnu ikke fastlagt

Møde i Medborgerhuset

Sangeftermiddag med Else Agerskov.

Møde i Medborgerhuset

Snakke dag, endelig program endnu ikke fastlagt.

Generalforsamling

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der afvikles i henhold til vedtægterne. Af hensyn til efterfølgende traktement er der tilmelding til formanden senest den 5. marts pr. tlf. eller mail.

Pladespil i Medborgerhuset

Spilleplade 10 kr. pr. stk.

Besøg på Galleri 63,

Vi aflægger besøg på Galleri 63, hvor vi drikker kaffe og ser den aktuelle udstilling. Tilmelding til formanden senest den 2. april pr. tlf. eller mail.

Møde i Medborgerhuset

Planlægning af 2. halvår 2018

Udflugt til Fahl Kro

Vi håber det kan lade sig gøre, dog endnu ikke fastlagt, men bestyrelsen arbejder på sagen.

Grilleftermiddag

Vi finder et sted hvor vi griller og hygger i et par timer. Alle medbringer selv deres drikkevarer og kaffe, men grillmad og og kaffebrød er foreningen vært for. Tilmelding til formanden senest den 13. april pr. tlf. eller mail.