Hjernesagen i Aarhus, Favrskov, Samsø og Skanderborg

Senest opdateret: 05. juli kl. 12:29

FASTE AKTIVITETER

Medlemsmøder hver anden tirsdag i ulige uger kl. 14.00 - 17.00.

Medmindre andet er anført, mødes vi på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Vi indleder vores cafémøder med en hyggelig tur rundt i lokalområdet. Er du kørestolsbruger, er det ingen hindring. Vi sørger for, at du kommer med rundt.

Bemærk: Ferie fra 4. juli til 4. september.

Transport
Bor du i Århus Kommune, er der mulighed for at få bevilget kørsel til foreningens arrangementer, hvis du ikke kan bruge offentlige transportmidler. Hjernesagen Århus, Favrskov, Samsø og Skanderborg tager sig af bevillingen.

Avislæsning kan være et problem efter apopleksi. Hovedbiblioteket i Århus udgiver hver uge en lydavis. Lydavisen er gratis og kan bestilles på Hovedbiblioteket.

Nyheder pr. mail
Få løbende information pr. mail fra Hjernesagen og din lokalforening. Send en mail til Hjernesagens sekretariat på medlem@hjernesagen.dk. Din mail vil blive sendt videre til den lokale formand. På denne måde modtager, opbevarer og videresender vi dine personoplysninger sikkert. Når du sender en mail til medlem@hjernesagen.dk, giver du også dit samtykke til, at Hjernesagen og din lokalforening må sende dig nyheder og information om Hjernesagen og vores arbejde.