Aktiviteter

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes mandage i lige uger kl. 14 – 16. Sted: Foreningscentret, ”Postkassen”, Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen. Kaffe og brød: Kr. 15. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 32 51 19 61, eller til formanden.

Film

Film og hygge.

Banko

Så skal der spilles banko.

Hygge og foredrag

Lorteøen Amagers historie. Et arrangement sammen med Høreforeningen.

Hygge og besøg

Kommunens forebyggelseskonsulenter kommer og fortæller om deres arbejde/tilbud.

Hygge og besøg

Kommunens faldkonsulent besøger os.

Julemiddag

Yderligere informationer om sted og pris følger senere.

Juleafslutning

Jul og hygge med Ivan Liljebæk (musik, sang og foredrag).