Aktiviteter

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes på nedenstående datoer kl. 14 – 16. Sted: Foreningscentret, ”Postkassen”, Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen. Kaffe og brød: Kr. 15. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 61 70 19 61, eller til formanden.

Hygge og banko

Så skal der spilles banko.

Vi får besøg

En repræsentant fra Tårnby Kommune kommer og informerer os. Mødet afholdes i samarbejde med Høreforeningen.