Tårnby og Dragør

Senest opdateret: 07. december kl. 01:26

FASTE AKTIVITETER

Selvhjælpsgruppe. Det er rart at have et sted at komme og møde andre, der har lignende problemer. Det gør det lettere for både ramte og pårørende at tackle den nye og ændrede situation. Mød op og sæt jeres præg på arbejdet i gruppen.

Alle møderne finder sted kl. 14 – 16 i Foreningscentret, ”Postkassen”, Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen. Kaffe, te og brød koster 15 kr.

Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 61 70 19 61, eller til formanden.

I forbindelse med almindelige fødselsdage er man velkommen til at give brød til alle deltagere. Ved runde fødselsdage er man velkommen til at give kage samt et lille glas til alle deltagere.

Et aktivitetsbidrag på kr. 100 betales én gang årligt til foreningens kasse på første møde i årets begyndelse.

Se vores mødedatoer under "Aktiviteter".