Hjernesagen i København og Frederiksberg

Senest opdateret: 07. december kl. 09:24

FASTE AKTIVITETER

Vores medlemsmøder holdes altid den sidste søndag i måneden fra kl. 13 – 16 medmindre andet er anført. Sted: Lyshøjgårdsvej 43 i Valby, tlf. 25 37 98 83. Bemærk: Ferie i december.

Samtalegruppe for ramte
Der holdes samtalegrupper med Olivier Lamer kl. 13 på følgende fredage: 27. oktober og 26. januar. Tilmelding samt yderligere oplysninger hos formanden.

Selvhjælpsgruppe kl. 14 – 16 på følgende fredage: 8. december, 12. januar, 9. februar, 9. marts og 13. april. Selvhjælpsgruppen er for ramte. Yderligere oplysninger fås hos Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63.
Alle er velkomne.

Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende. Møderne holdes i foreningens lokaler, Lyshøjgårdsvej 43 i Valby. Yderligere oplysninger samt tilmelding til Anni Andersen, tlf. 32 59 54 40 eller 24 21 67 73.

Skolen for Apopleksi- og Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på Lyshøjgårdsvej 43. Der er undervisning i dansk, skrivning og hukommelsestræning samt edb. Der tilbydes også afspænding, yoga, korsang m.m. Se nærmere på Afasiskolens hjemmeside. Få en snak med skolens leder, Hanne Jæger, tlf. 36 46 32 08.

Husk også at se efter tilbud under Region Hovedstadens fælles arrangementer.

Hvis du ønsker at give Hjernesagen i København og Frederiksberg en gave til vores arbejde, kan du indbetale beløbet på vores konto: 5475 0007001910. Hvis du ønsker fradrag for gaven, skal vi bede dig oplyse dit cpr-nummer til vores kasserer Asta Andersen på tlf. 51 78 11 78.

NYT: Find os på Facebook – Hjernesagen København og Frederiksberg.