Temadag: Bliv inspireret til involvering af ramte og pårørende

Hjernesagen inviterer fagfolk til temadag, hvor der fokuseres på konkrete erfaringer og evidens i forhold til brugerinvolvering af ramte og pårørende.
Senest opdateret: 21. december kl. 09:32

Temadagen er henvendt til fagfolk og praktikere både landets kommuner og i sygehussektoren.

Temadagen foregår torsdag den 8. marts i Odense og vil inspirere på tværs af de to sektorer med konkrete eksempler på praksiserfaring og evidens.

Sundhedsstyrelsen har som følge af Servicetjekket af Hjerneskadeområdet anbefalet et øget fokus på brugerinvolvering, og regeringen har afsat midler til området.

Og med som baggrund inviterer Hjernesagen derfor nu fagfolk til at blive inspireret på tværs af sektorgrænser til, hvordan der kan arbejdes med brugerinddragelse i både kommuner og regioner.

Pleje

Program 

Kl. 09.30  Registrering af konferencedeltagere starter. Kaffe og morgenbrød 

Kl. 10.00 Velkomst v. Lise Beha Erichsen, landsformand, Hjernesagen. 

Kl. 10.05  Chalotte Glintborg, ph.d., adjunkt i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet: Viden og evidens vedr. inddragelse. 

Kl. 10.35 Mia Loft, klinisk sygeplejespecialist/Post Doc, Rigshospitalet Glostrup: Patientinvolvering – hvordan oplever patienterne det under hospitalsrehabilitering? 

Kl. 11.10  Helle Iversen, apopleksiansvarlig overlæge, dr. med. Rigshospitalet Glostrup: Principper for Den Involverende Stuegang – udfordringer og erfaringer. 

Kl. 12.00  Frokost.  

Kl. 13.00  Mitzi Falkenberg, hjerneskadekoordinator, Gladsaxe Kommune: Kommunens praksiserfaring med at anvende principper fra Den Involverende Stuegang.

Kl. 13.40  Jytte Isaksen, ph.d., adjunkt i logopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, audiologopædi/logopædi, Syddansk Universitet:   ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi” – et syddansk projekt, der gennem brugerinddragende metoder udvikler kommunikationsstøtte på tværs af sektorgrænser. 

Kl. 14.15  Kaffepause.

Kl. 15.00  Helle Skov Iversen, pårørenderådgiver, Assens Kommune:    Praksiserfaring med pårørenderådgivning – tankerne bag funktionen og idéer til, hvordan der kan sættes fokus på pårørendes behov.

Kl. 15.30  Afrunding af dagen v. Klaus Legau, direktør i Hjernesagen.

OdensePraktisk

Temadagen afholdes
torsdag den 8. marts.

Pris: 

Kr. 1.300 pr. person under Hjernesagens institutionsmedlemskab.
For andre fagpersoner kr. 1.750.

Tilmelding er bindende. Institutionsmedlemskab kan tegnes på www.hjernesagen.dk 

Sted:  

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 

Tilmelding:

Senest 15. februar 2018.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet på tilmeldingsblanket - HER - som mailes til Hjernesagen: admin@hjernesagen.dk 

Tilmeldingsblanket kan også sendes til Hjernesagen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Faktura fremsendes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Güner på tlf. 36 38 85 43.