Region: Nu skal vi have genskabt trygheden!

Bent Hansen, der er regionsrådsformand i Region Midtjylland og også formand i Danske Regioner, samler nu de tre regioner, der samarbejder om det vestdanske center for den højt specialiserede neuro-rehabilitering, Regionshospital Hammel Neurocenter. Mødet kommer efter, at Hjernesagen er gået aktivt ind i sagen om besparelser i Hammel.
Senest opdateret: 21. september kl. 10:54

Formålet med mødet er at få genskabt det gode samarbejde mellem de tre regioner om at prioritere den høj specialiserede indsats på centret i Hammel.

Og mødet kommer efter, at Hjernesagen er gået ind i sagen om besparelser på neurocentret i Hammel.
Hjernesagens formand Lise Beha Erichsen har henvendt sig til både regioner og den fælles organisation Danske Regioner og opfordret til, at der laves en større analyse i Danske Regioner af indsatsen på landsplan.

Bent Hansen siger til Hjernesagen, at det er vigtigt, at der fortsat er absolut fokus på det faglige.

Bent Hansen Lille

- Det er vigtigt, at vi får genskabt trygheden. Mødet skal give os en fælles forståelse på tværs af de tre regioner. Vi skal have vished for, at økonomien holder og de faglige retningslinjer er i fokus. Vi må ikke havne i en situation, hvor der er tvivl om, hvorvidt de faglige retningslinjer tilsidesættes. De skal naturligvis fortsat være i centrum, siger Bent Hansen, og lægger samtidig også op til, at den faglige viden på centret i Hammel måske kan bruges bedre i samarbejdet med Region Nordjylland og Region Syddanmark:

- Jeg kan sagtens forestille mig, at vores ekspertise på Regionshospitalet Hammel Neurocenter kan være i bedre kontakt med og mere synlig i samarbejdet med hospitalerne i de to øvrige regioner. Og det vigtige er, at vi får skabt den bedste sammenhæng i hele forløbet og behandlingen.
- Det handler også om at få skabt faglige relationer og skabe et godt samarbejde mellem vores hospitaler. Så vi får et trygt fagligt forløb for patienterne. Ingen må være i tvivl om, at de får den fagligt rigtige behandling, siger Bent Hansen til Hjernesagen.

Er systemet med to højt specialiserede centre på landsplan overhovedet det rigtige efter din opfattelse?

- Jeg synes, at det er det rigtige. Vi skal nemlig undgå, at fagligheden bliver spredt så meget, at den risikerer at blive dårligere. Og det sikrer den nuværende struktur, hvor vi samler vores viden og højt specialiserede indsats i to centre. Og strukturen har fungeret rigtig godt indtil nu. Og jeg mener, at det er rigtigt også fremad.

I Hjernesagen modtager landsformand Lise Beha Erichsen meldingen om mødet mellem de tre regioner med glæde og tilfredshed.

- Jeg er glad for, at der ser ud til, at der nu bliver skabt en dialog mellem beslutningstagerne. Det er vigtigt, at de hjerneskadede patienter er i centrum. Vi skal kunne være sikre på, at de får en behandling og rehabilitering ud fra en ordentlig tværfaglig vurdering. Derfor håber jeg også, at mødet nu munder ud i en beslutning om, at de tre regioner fortsat prioriterer at have et fælles center med den højeste faglige ekspertise. Og at den viden bruges i alle tre regioner, siger Lise Beha Erichsen.

Invitationen fra Region Midtjylland til et møde mellem de tre regioner om neurocentret i Hammel vil formentlig også blive positivt modtaget i de to øvrige regioner.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman, der tillige er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, har allerede udtalt, at hun synes, at de tre regioner selv må løse, hvordan man samarbejder om den højt specialiserede neuro-rehabilitering – fremfor at Danske Regioner skal indlede en stor analyse.